Pancar Kooperatifinde Seçim Heyecanı

Pancar Kooperatifinde Seçim Heyecanı
  • 0
  • 48
  • 24 Haziran 2023
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifinin 2022 faaliyet yılına ait 70. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 09.30’da Müstakil Atletizm Pisti Sahasında yapılacak.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 01 Ağustos 2023 Salı günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılacak.

Toplantıya katılacak ortakların Nüfus cüzdanları veya geçerli kimlik belgeleri ile genel kurula katılmaları gerekiyor.

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi ise şu maddelerden oluşuyor;

Açılış,

Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmenin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy toplayıcı),

Saygı Duruşu,

Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

Kooperatifin 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında 01.03.2023 – 29.02.2024 özel hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55. ve 65. Maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin asil ve yedek üyelerinin alması gereken Kooperatifçilik Eğitimine ilişkin eğitim ücretinin Kooperatif tarafından karşılanmasının görüşülmesi ve karar alınması,

2022 Faaliyet yılı Müspet Gelir – Gider farkının Ana sözleşmenin 19’ uncu maddesi uyarınca tevzii,

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

 2023 Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yedek Üyelerinin seçimi,

Dilek ve temenniler, Kapanış.” ​Read More Ajans Erzincan | Erzincan’ın Güncel Haber Sitesi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Generated by Feedzy