Baro Başkanı Aktürk, reklam yasağı hakkında bilgilendirmede bulundu

Baro Başkanı Aktürk, reklam yasağı hakkında bilgilendirmede bulundu
  • 0
  • 81
  • 18 Ocak 2023
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, reklam yasağı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkan Aktürk, şu bilgilere yer verdi:

“Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır.

Bir kısım meslektaşımızın; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na, TBB Avukatlık Meslek Kurallarına, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar sergiledikleri gözlemlendiğinden aşağıdaki duyurunun hazırlanması zarureti doğmuştur. Avukatlık mesleğinin; ticari faaliyet niteliğinde olmadığı, kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslek olduğu, yargının kurucu unsuru olan Avukatlık mesleğine güvenin ve meslek saygınlığının korunmasında zaruret bulunduğu; mesleği icra eden Avukatların da yükümlülüklerine uygun şekilde faaliyette bulunması gerektiği, bu doğrultuda Avukatların her ne şekilde olursa olsun reklam yapma yoluna başvurmalarının yasak olduğu tartışmasızdır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 34. Maddesinde, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve Avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun bir şekilde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” hükmü yer almaktadır.

Avukatlık Kanunun 55. Maddesinde “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında Avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.” hükmü yer almaktadır.

Avukatlar için reklam yasağının var olma amacına ise, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin ilk maddesinde şu şekilde yer verilmektedir;

“Yönetmeliğin amacı, bu yönetmelik dahilinde olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının engellenmesidir. Avukatların mesleklerine özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, Avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.”

Örneğin, Reklam Yasağı Yönetmeliğinin; medya ilişkilerine dair düzenlemeler başlıklı 8. Maddesinin b, c ve e bentlerinde;

‘’Avukatlar yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden ya da sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamaz. Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında, internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, Avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar.

Gerek mahkemelerde temsil görevlerini yerine getirirken, gerek yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam sayılabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar.’’ hükümleri yer almaktadır.

Son dönemlerde sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, her yere açılan hukuk fakülteleri ile avukat sayısında meydana gelen artışın oluşturduğu rekabet ortamında, yukarıda bir kısım hukuki düzenlemelere yer vererek izah etmeye çalıştığımız reklam yasağına ait eylemlerin, Ülkemiz genelinde ve Baromuz özelinde arttığı, gelen şikayetler ve yapılan tespitler neticesinde gözlemlenmiştir.

Duyuru

Son günlerde bir kısım meslektaşlarımızın arama motorları, şahsi sosyal medya hesaplarından ve kamuya açık bir kısım platformlardan gerçekleştirdikleri bazı paylaşımlarında;

Google arama motorunda yapılan Erzincan en iyi avukat, Erzincan boşanma avukatı, Erzincan ceza avukatı ve benzeri ifadeler yazıldığında kendi bilgileri veya web sitesi çıkacak şekilde internet ortamında reklam verilmesi, google arama motorunda en başta ve en üstte çıkmak için ödemeler yatırarak tıklanmanın sağlanması, yapılan ödeme karşılığında üste çıkma, sosyal paylaşım hesapları ara yüzlerine gizli kelimeler koyarak ücretli öne çıkarma yapılması, sosyal medya hesaplarında ‘’sponsorlu’’ olarak veya ücretli reklam verilmesi, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde kazanılan dava ile bu davalara ilişkin kararlara yer verilmesi ve bununla birlikte kartvizit görüntüleri, fotoğraf ve iletişim bilgileri paylaşılması, beraat ve tahliye kararlarının yine sosyal medya hesaplarında paylaşılması, ücretsiz hukuki danışmanlık verileceğine ve yine yargılama giderlerinin kendilerince karşılanacağına dair paylaşım ve bu yönde eylemler, sosyal medya, google hesaplarında ve diğer platformlarda kendini öven kasıtlı paylaşım ve yorumların bildiği halde kaldırılmaması, sosyal medya hesaplarında; farklı adliyelerde ve ofislerinde çok çalıştıklarına yönelik açıklama ve paylaşımlarda bulunarak günlük iş akışlarını gün boyu aktarmaları, gece, hafta sonu, evde, tatilde her an çalıştığını belirten açıklamalar, yazılı ve görsel basında mesleki faaliyetlerini ve kendini ön plana çıkaran röportajlar verilmesi, avukatlıkla bağdaşmayan ek iş yapıldığına dair paylaşım ve bu yönde eylemler, ikinci şubemiz hayırlı olsun gibi bildirimler, takip ettikleri davalarla ilgili ulusal ve yerel basında görsel veya yazılı röportajlar verdikleri, yazılı ve görsel medyada mesleki faaliyetini ön plana çıkaran haberler yapılması için girişimlerde bulundukları, danışmanlık hizmeti verilir gibi hukuki bilgilendirme ve içtihat metni paylaşımında bulunulduğu, sosyal medya üzerinden, belirlenen kanuni sınırları aşan sayfalar açarak bilgilendirme, içtihat metni paylaşımı gibi danışmanlık hizmetine yönelik paylaşımlar yaptıkları, adliyeden, duruşma salonundan, icra dairelerinden, ofisten ne kadar çok çalışıldığına ne kadar çok iş takip edildiğine yahut takip edilen işler neticesinde ne tür başarılar elde edildiğine dair açıklamalar ve/veya fotoğraflar paylaşıldığı, ilgili mekanlardan kendi fotoğrafları paylaşılarak, fotoğraf altlarına ‘hafta sonu çalışmaya devam’, ‘gecenin bu vaktinde hala bürodayız’, ’adliyede şu saatte nöbetteyiz’, ‘bugün de tahliye kararını almanın mutluluğunu yaşıyoruz’, ‘müvekkilin teşekkür hediyesi’, ‘tatile de gidilir, tatilde de çalışılır’, ‘vekaletnameyi aldık artık karşı taraf düşünsün!’ gibi bilgilendirme yazıları yazıldığı, gün boyu mesleki açıdan yapılan tüm iş ve/veya işlemlerin neredeyse tümünün dökümünün yapıldığı, (duruşmasına girilen mahkemelerin, gidilen adliyelerin, uğranılan icra müdürlüklerinin isimlerinin tek tek sayıldığı, o gün/ o gece kaç dilekçe yazıldığı, kaç görüşme yapıldığı) yapılan paylaşımların bazılarında üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek duruşma zaptı, dosya kapağı, dilekçe gibi materyallere yer verildiği ve bu suretle kişilik haklarının ihlal edildiği, yine bazı STK’ların ‘’hukuk birimi sorumlusu’’ ve benzeri sıfatlarla danışmanlık hizmeti verildiği bilgisini de içeren kartvizitlerin dağıtıldığı ve/veya sosyal medya platformlarından paylaşıldığı, ‘ konusunda sorunu olanlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz, davasını ücretsiz takip ediyoruz’’, ‘. mağdurları bize gelin, davanızı açalım, giderleri biz karşılıyoruz’ gibi duyuruların medya ve sosyal medya aracılığıyla yapıldığı, gazete, dergi ve benzeri yayın organlarına mesleki faaliyetlerini, kendisini ve ofisini ön plana çıkaran röportajlar verildiği, sosyal medya platformlarında 3. şahıslar tarafından kendisini öven, bir işin ya da davanın halli için adres olarak gösteren paylaşımlardan haberdar olunduğu halde bunların kaldırılması için girişimde bulunulmadığı, hatta kendi paylaşımlarının altına 3. şahıslar tarafından kendilerini mesleki açıdan öven, ön plana çıkaran yorumlar yapıldığı halde bunların kaldırılmadığı, avukatlık cübbelerinin adliye dışında giyildiği ya da elde taşındığı, zorunluluk bulunmadığı halde, takip edilen işler ile ilgili cübbe giyilmek suretiyle basın açıklaması yapıldığı, avukatın yazılı ve sözlü beyanlarının bir hukukçuya, bir kariyer meslek mensubuna yakışır düzeyde olması hem bir zorunluluk ve hem de işin doğası gereği olduğu halde bazı meslektaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımlarında bu hassasiyeti göstermedikleri, küfür, hakaret içeren beyanlarda bulundukları gibi, barosunu, meslektaşlarını ve 3. şahısları itham edici paylaşımların da yapıldığı, bu ve benzeri paylaşımların haksız rekabete sebebiyet vereceği, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi ile, TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. Maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 8/b, c, e ve 11. Maddelerine aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesi uyarınca, ‘’Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak; mesleki ödevler hususunda Baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konuda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak’’ Baro Yönetim Kurulunun asli görevlerindendir.

Avukatlık Kanunu’nun gereği olarak; meslek onurunun korunması, mesleki ödevler bakımından yol gösterilmesi, bilgi verilmesi, mesleğe ve meslektaşlara yönelik hak ihlallerini önlenmesi amacıyla, meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli ve haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmamaları, mevcut durum ve paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.”

The post Baro Başkanı Aktürk, reklam yasağı hakkında bilgilendirmede bulundu first appeared on Ajans Erzincan | Erzincan Haber Gündem Sondakika.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Generated by Feedzy