Baro Başkanı Aktürk; Takipçisi olacağız

Baro Başkanı Aktürk; Takipçisi olacağız
  • 0
  • 70
  • 26 Ocak 2023
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Erzincan Belediyesinin 31.12.2022 tarihine kadar, hayvan bakımevi kurması gerektiği halde, bu güne kadar kanunun emredici hükmünü yerine getirmediğini kaydederek, “Erzincan Belediyesinin 5199 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı görevlerini yerine getirilmesinin takipçisi olacağız” dedi.

Baro Başkanı Aktürk, sosyal medyaya düşen ve Erzincan Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çekilen cep telefonu görüntülerinde ölen yavru köpeklerin poşet ve çuvallara konulduğu ifade ederek şu açıklamada bulundu:

“Görüntüler ile ilgili araştırma Baro Başkanlığımızca yapılmakta olup konu Hayvan Hakları Komisyonumuzca titizlikle takip edilmektedir. Erzincan Belediyesi hayvan barınağını; genel itibariyle 5199 Sayılı Hayvanların Korunması Kanunu’nun aradığı asgari şartları taşımadığı, sağlıklı ve hasta hayvanların bir arada tutulduğu, hijyen şartlarının yetersiz olduğu ve ağır koku bulunduğu görülmüştür. Yapılan tespit ve talepler yetkili kişilere iletilerek ivedi şekilde gereğinin yapılması istenilmiştir.

5199 sayılı Kanunu uyarınca; “Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür. Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir şey için kullanılamaz.” hükümleri mevcuttur.

Erzincan Belediyesi 31/12/2022 tarihine kadar, hayvan bakımevi kurması gerektiği halde, bu güne kadar kanunun emredici hükmünü yerine getirmemiştir.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurar.

Hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürür.

Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, bakımevine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilir.

Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, köpekler alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirler alınır.

Erzincan Belediyesi’nin 5199 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı görevlerini yerine getirilmesinin takipçisi olacağız

Basına yansıyan görüntüler ile alakalı, sorumlu kişi/kişiler hakkında yasal süreç işletilecektir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekeni yapacağımızın bilinmesini isteriz.”

The post Baro Başkanı Aktürk; Takipçisi olacağız first appeared on Ajans Erzincan | Erzincan Haber Gündem Sondakika.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Generated by Feedzy